Cenník služieb

 

Bežné upratovacie práce sú nacenené jednotne a to hodinovou sadzbou vo výške 7 EUR pri použití čistiacich prostriedkov klienta. V prípade náročnejších upratovacích prác po prestavbe či rekonstrukcii sa služba naceňuje individuálne.

V prípade pravidelného upratovania domácnosti, je možné dohodnúť sa na individuálnej jednotnej sadzbe za upratanie bytu, domu alebo firmy. Naceňuje sa podľa veľkosti priestoru a prácnosti jeho pravidelného udržiavania.

Služby servisu domácnosti sa spravidla naceňujú individuálne podľa rozsahu pokrytia potrieb služieb daného klienta.